Palvelut uudis- ja korjausrakentamiseen

RAKENNUSSUUNNITTELU

Luonnossuunnittelu, johon sisältyy tilaajan tarpeiden selvitys ja rakennuspaikkaan tutustuminen. Korjaus- ja laajennuskohteissa nykyinen rakennus mitataan ja tutkitaan tarvittavilta osin. Tietojen pohjalta tehdään luonnospiirustukset jatkosuunnittelua varten. Luonnossuunnittelu tehdään useasti myös talotoimittajan kilpailuttamista varten tarjousten vertailun helpottamiseksi.

Pääpiirustusten, eli ns. rakennuslupakuvien laadinta. Asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset rakentamismääräysten mukaisesti.

Työpiirustukset tarvittavilta osin.

Piirustukset poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua varten ennen varsinaisen rakennusluvan hakua (asemapiirros).

RAKENNESUUNNITTELU

Rakennetyyppien laatiminen. Määritetään seinä-, vesikatto-, välipohja- ja alapohjarakenteet ja näille mm. lämmön- ja ääneneristävyys ja tarvittaessa paloluokka. 

Perustussuunnittelu, johon kuuluu perustusten, routasuojauksen ja salaojien suunnittelu. Suunnitelmiin sisältyy mitoitetut tasopiirustukset ja tarvittavat leikkauspiirustukset.

Kantavien rakenteiden suunnittelu. Suunnitelmiin sisältyy mitoitetut tasopiirustukset rungosta, vesikatosta, väli- ja alapohjasta ja tarvittavat leikkauspiirustukset rakenteiden liittymistä. Myös kaaviot/piirustukset valmisosien suunnittelua/valmistusta varten tehdään tarvittaessa.

Elementtisuunnittelu tarvittaessa.

Hirsirakennuksissa hirsipiirustusten laatiminen.

Rakennesuunnitteluun voi kuulua myös ns. vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävä, mikäli rakennesuunnitelmia tulee useilta suunnittelijoilta (esim. kattoristikkosuunnittelijalta, talotehtaan suunnittelijalta jne.)

PÄÄSUUNNITTELU

Rakennushankkeelle on lupahakemuksen yhteydessä nimettävä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. vastata suunnittelun kokonaisuudesta siten että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden.

Erityissuunnitelmien (arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitelmat) yhteensopivuuden tarkistaminen.

Rakennuslupahakemuksen laatimiseen osallistuminen. Yhteydenpito viranomaisiin ja tarvittaessa naapurien kuuleminen.

Aloituskokoukseen osallistuminen.

Rakennustyön aikana syntyvistä suunnitelmamuutoksista huolehtiminen.

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Rakennushankkeelle on lupahakemuksen yhteydessä nimettävä myös vastaava työnjohtaja.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. huolehtia että rakennustyö tehdään laadukkaasti, suunnitelmien, rakennusluvan ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Rakennustöiden edetessä työvaiheita seurataan, pidetään tarkastusasiakirjaa ja tehdään rakennusluvan mukaiset katselmukset yhdessä viranomaisen ja tilaajan kanssa. 

Valmiusastetodistuksen laadinta tarvittaessa.

Rakennuksen huoltokirjan kokoaminen.

Tarvittaessa rakennusmateriaalien määrien laskenta tarjouspyyntöä ja rakentamista varten.

Referenssejä

RAKENNUSSUUNNITTELUA JA PÄÄSUUNNITTELUA

Uudis- ja korjauskohteisiin mm. omakotitaloihin, huviloihin, halleihin, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin. Luonnossuunnitelmat ja pääpiirustukset sekä pääsuunnittelu.

Poikkeamisluvan hakemista ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittavaa suunnittelua pääasiassa Iin alueelle.

RAKENNESUUNNITELMIA

Rakentajaperheille pääasiassa Oulun talousalueelle sisältäen perustussuunnittelun ja päärakennesuunnittelijan tehtävät. Kohteita useita kymmeniä sisältäen omakotitaloja, huviloita, kesämökkejä, talousrakennuksia, pihasaunoja, eläinsuojia jne.

Rakennusliikkeille ja yrityksille mm. rivitalo-, pientalokohteisiin, halleihin ja kahvilatiloihin sisältäen perustussuunnittelun ja päärakennesuunnittelijan tehtävät. Kohteita rakennettu eri puolille Suomea.

Peruskorjauksien ja laajennuksien rakennesuunnitelmia pääasiassa Oulun talousalueelle.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden remonttien ja lisärakennusten rakennesuunnitelmia Iin ja Haukiputaan alueelle.

PUURAKENNE– JA ELEMENTTISUUNNITELMIA TALOTEHTAILLE JA RAKENNUSLIIKKEILLE

Vuosittain kymmeniä kohteita useille yrityksille. Mm. monimuotoisten omakotitalojen, rivitalojen, luhtitalojen, hallien rakenne- ja tuotantosuunnitelmia. 

PUURAKENNE– JA HIRSIRUNKOSUUNNITELMIA TALOTEHTAALLE

Hirsitalojen ja –huviloiden rakenne- ja tuotantosuunnitelmia kotimaahan ja vientiin. 

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA VALVONTA

Uudis- ja korjauskohteisiin. Asiakkaina rakentajaperheet, taloyhtiöt ja yritykset. 

KOKONAISPALVELUA

Uudis- ja korjausrakennuskohteiden konsultointia luonnossuunnittelusta valvontaan saakka kaikkine vaiheineen. Kaikki palvelut saman katon alta.